TILLSAMMANS KAN VI BYGGA ETT BÄTTRE HÅBO

Bli medlem!

En liten sammanställning från en kaosartad kommunstyrelse den 14 september.

Kallelse och protokoll (efter justering) finns på kommunens hemsida att läsa. – Markanvisning, Kvarter 2, Logistik Bålsta.Positivt beslut att godkänna markanvisningsavtal för del av fastigheten Lundby 2:1,till Christer Nöjd. Vilket SD reserverade sig emot. – Markköp,Bålsta Padelhall AB. Ärendet återremitterades för framtagande av tydligare kartunderlag samt värdering av fastigheten liksom information om gällande detaljplan för…

Läs mer

Pressmeddelande

Läs mer

Ett varmt tack

Ett varmt tack till alla som kryssat mig på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige. Jag tar det ödmjukt till mitt hjärta och ska fortsätta att göra allt jag kan för att göra Håbo kommun till en” Superkommun”. Jag fick 685 kryss/19,50% av rösterna till S och det är det procentuellt högsta resultatet i Uppsala län och…

Läs mer

Minska barngrupperna

Håbokommun har länets största barngrupper i förskolan. Socialdemokraterna i Håbo har i varje budgetförhandling lagt pengar för att minska barngrupperna. Tyvärr så har Alliansen och MP tillsammans med stöd från SD tyckt annorlunda https://www.svtplay.se/video/19183067/lokala-nyheter-uppsala/svt-nyheter-uppsala-4-sep-19-55-2?start=auto

Läs mer

Mjuka Linjen och kostnadsfria bussresor för pensionärer

Läs mer

Riksdagsman Pyry Niemi om varför man ska rösta på socialdemokaterna

Läs mer

Valutskick

Nu ska alla hushåll fått hem valprogram och valsedlar

Om man inte fått valsedlar eller valprogrammet och vill ha det kontakta oss eller besök vår valstuga i centrum. Valsedlar ska också finnas i samtliga röstlokaler Valprogrammet finns även här på hemsidan. Valprogram

Läs mer

Lokala valaffischer för Håbo

Läs mer

Valprogram

soc_helav4-1_1987

Läs mer

Ungdomscafé

Agneta Hägglund om det ungdomscafé vi vill ha men Alliansen och Miljöpartiet vill stoppa

Läs mer
facebook Twitter Email