Håbo kommuns budget 2021

Ibland kan allt kännas mörkt och tungt och otryggt!

Vi har under en lång tid ”drabbats” av en pandemi, många har mist sina nära och kära och också själva varit sjuka. Mina tankar går alldeles speciellt till dessa medborgare och till våra medarbetare som gjort ett fantastiskt arbete under den här tiden. Vi upplever också en mörk årstid med ett konstant mörker, men nu närmar sig lite ljus i tillvaron med tanke på advent och en stundande julhelg. Många av oss får inte vara tillsammans med sina nära och kära, men det kommer med all sannolikhet flera jular.

Politiskt har nu fullmäktige tagit beslut om budget för 2021 och den är ju också ett stort ”mörker”. Vi yrkade på att skatten återställs till 2019 års nivå vilket innebär ca 14 Mkr och som vi föreslagit skulle läggas på barn och utbildningsnämnden, vilket vi fick avslag på. Alliansen och SD har i sin budget inom vissa nämnder beslutat om helt orealistiska ramar och jag tänker kommentera de nämnder som ”drabbas” allra värst.

Kommunstyrelsen får en ram som är ca 13 miljoner lägre än 2020 års ram, trots att det finns en prognos på -13 Mkr för 2020! Detta innebär att för att klara sin ram under 2021 så måste det i praktiken ske en nedskärning på ca 26 Mkr. Idag finns ca 82 medarbetare och verksamheterna är bl.a. IT, ekonomi, kontaktcenter, kommunikation, plan och exploatering.

Ledningsgruppen/förvaltningens förslag till budget var 74,116 Mkr. Vårt, dvs S/BÅP/V var 72,429 Mkr. Alliansen+SD är 50,870 Mkr. Detta innebär en besparing på 31,4% eller ca 32 tjänster från ledningsgruppens förslag. Socialnämndens ram för 2021 blir 67,008 Mkr. Ledningsgruppens förslag 69,989 Mkr och vårt 72,084 Mkr. Redan i tjänstemannaförslaget ligger behov utöver ram, bl.a. kostnaderna för Bålstapolarna, anhörigkonsulent och anhörigstrateg. Tekniska nämndens ram för 2021 är 54,995 Mkr, ledningsgruppens förslag 62,495 Mkr och vårt 64,723 Mkr. Budgeten för tekniska nämnden är till och med lägre är 2020 års budget som är 55,081 Mkr och detta kommer att få enorma konsekvenser för hela nämndens verksamhet. Nämndens verksamhet är omfattande och om man läser på sociala medier så är det ofta som den nämndens verksamhet kommenteras. Vi känner en mycket stor oro inför 2021.

  • Hur ska vi kunna attrahera våra medarbetare och bli en attraktiv arbetsgivare?
  • Hur ska vi hantera våra lagkrav inom socialnämndens ansvarsområden?
  • Hur ska vi kunna uppnå våra mål?
  • Hur ska vi kunna/öka/få förtroende hos våra medborgare/medarbetare?

Många orosmoment finns och eftersom en konsekvensanalys saknas från Alliansen och SD så blir oron så klart ännu större. Budgetförslaget får också en svidande kritik från de fackliga organisationerna. Dessutom så vet vi att på grund av en lägre inflyttning till vår kommun med ca 240 personer så blir skatteintäkterna ca 16 miljoner lägre, vilket kommer att påverka budgeten.

Det var en kortfattad sammanfattning av den budget som beslutades på kommunfullmäktige den 30 november och som vi känner en enorm oro över. Slutligen så vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År och sköt om er och HÅLL I, HÅLL UT och HÅLL AVSTÅND.

Agneta Hägglund, Socialdemokraterna i Håbo
facebook Twitter Email