Valprogram 2022 – Socialdemokraterna i Håbo

Håbo kommun ska vara en kommun att trivas i och vara stolt över!

Socialdemokraterna i Håbo vill

  • höja förtroendet för Håbo kommun
  • förbättra dialogen mellan våra företag, föreningar, medborgare, pensionärsråd, funktionsrättsråd, ungdomsråd och tillväxtråd
  • att beslutade planuppdrag verkställs och att det tas fram detaljplaner
  • se över alla konsulttjänster som kommunen idag använder
  • att alla beslut som tas ska verkställas
  • att Håbo kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare
  • att Skeppsgården skyndsamt byggs ut för våra äldre

Socialdemokraterna i Håbo kommer alltid att värna om våra barn och våra äldre och det är frågor som vi drivit i både opposition och majoritet för att våra barn ska ha en god uppväxtmiljö och våra äldre en god omvårdnad.

Här nedan finns en länk till hela vårt valprogram inför valet den 11 september.

Valprogram

Följ oss gärna på

Facebook: Socialdemokraterna i Håbo
Hemsida: https://socialdemokraternahabo.se
Bli medlem: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

facebook Twitter Email