Det här vill vi

Vi bor i en fantastisk kommun här i Håbo. Vi har alla förutsättningar att bli en mönsterkommun i Sverige med högt bostadsbyggande, fler som jobbar i ett växande näringsliv tillsammans med en stark välfärd och skola utan brister. Men utvecklingen idag går inte åt rätt håll och idag saknas det ett ledarskap som sätter Håbos bästa först

När vi växer och fler människor jobbar ökar skatteintäkterna och vi kan satsa på välfärden, skolan och utveckla kommunens service. Idag är ledarskapet över den politiska organisationen alltför segdragen och det riskerar stöta bort investerare och företag som vill växa eller expanderahär. För att skapa fler jobb behöver vi ett klimat där kommunens företag trivs och litar på kommunen.

Håbos invånare ska ha en trygg vård, skola och omsorg som fungerar utan brister. Så är det inte idag. Kommunens ledarskap prioriterar inte investeringar i våra barns skola eller i de äldres vård och omsorg. Trots stora behov av satsningar och investeringar står utvecklingen still.

Håbo ska vara en kommun att leva, bo och växa upp i. Utvecklingen av vår kommun måste vara långsiktig och handla om ett samhällsbygge så att människor kan leva i trygghet. Vi behöver planer som gör det möjligt att bygga nya bostadsområden, affärscenter, äldreboenden och skolor. Men då krävs det handlingskraft och ansvarstagande. Håboborna förväntar sig att kommunens ledning tar ett helthetsgrepp och tänker ”Vad är bäst för Håbo kommun?”.

Idag står det stilla i planeringen och ledningen lyssnar inte på de som vill bygga. Det fattas för få nya beslut som kan hålla uppe byggtakten och se till att Håbo blir en kommun som växer.

facebook Twitter Email