S vill införa högkostnadsskydd mot de höga elpriserna

Den socialdemokratiska regeringen meddelade idag att de vill införa ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna för svenska hushåll och företag. Omfattningen på stödet är dubbelt så stort som det Moderaterna presenterade tidigare i veckan och kommer att innebära viktiga lättnader för svenska elkonsumenter – framför allt i de södra delarna av Sverige.

– Ingen ansvarsfull politiker kan lova att kompensera för varje prishöjning som följer av det fasansfulla kriget i Ukraina och Rysslands agerande på energimarknaden, det skulle bara driva upp priserna ännu mer och riskera ännu högre räntor på svenska folkets bostadslån. Men svenska folket ska känna trygghet – vi kommer stötta Sveriges hushåll och företag…

Läs mer

Valprogram 2022 – Socialdemokraterna i Håbo

Håbo kommun ska vara en kommun att trivas i och vara stolt över!

Socialdemokraterna i Håbo vill höja förtroendet för Håbo kommun förbättra dialogen mellan våra företag, föreningar, medborgare, pensionärsråd, funktionsrättsråd, ungdomsråd och tillväxtråd att beslutade planuppdrag verkställs och att det tas fram detaljplaner se över alla konsulttjänster som kommunen idag använder att alla beslut som tas ska verkställas att Håbo kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare att Skeppsgården…

Läs mer
facebook Twitter Email