Valmanifest

Ett starkt samhälle kräver en välkomnande kyrka som står för solidaritet människor emellan. Det är när människor förs samman, istället för att splittras som vi kan skapa ett tryggare Sverige.

Den 19 september går vi till val

Alla Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år kan då vara med och avgöra vilken väg kyrkan ska ta. Alla med rösträtt har tre val att göra, val till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. Här i Håbo har socialdemokraterna 15 personer på listan till kyrkofullmäktige i pastoratet.

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att den Svenska kyrkan är en öppen och engagerad folkkyrka för samtliga. Vi värnar om allas lika värde och rätt. Oavsett en persons relation till kyrkan så ska alla mötas med respekt och ges möjlighet att delta i de kyrkliga aktiviteterna på lika villkor.

 

Vi socialdemokrater i Håbo vill arbeta för:

 

En nära och öppen folkkyrka för alla

Samtliga ska vara välkommna till kyrkans verksamheter. Barn-/ungdoms- samt konfirmationsverksamhet ska vara kostnadsfri. Vi vill stärka det kulturarbete som finns samt främja ideellt engagemang i kyrkans verksamheter.

En kyrka som står upp för allas lika värde

Alla, oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i kyrkans verksamheter. Vi vill värna om samkönade pars rättighet till vigsel, motverka kvinnoprästmotstånd, utveckla diakonin m.m. Vi vill även se möjligheter till samverkan mellan kyrkan och andra aktörer i samhället för människor i utsatta situationer.

En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Alla anställda ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare där rätt till kontinuerlig kompetensutveckling, trygga anställningar samt god fysisk och psykisk arbetsmiljö ska vara en självklarhet.

En kyrka som värnar om miljö och klimat

Svenska kyrkan ska vara ledande i miljö och klimatarbetet. Vi ska stödja det lokala och nära. Kollektivavtal och sociala krav ska vara en självklarhet vid upphandlingar samt då Svenska kyrkan är uppdragsgivare

Rösta på Socialdemokraterna den 19 september. Tillsammans är vi en stark röst för allas lika värde och rätt!

 

Kontakta oss gärna om du har frågor:

Helene Cranser
[email protected]
070-397 78 99

Följ oss gärna på
Facebook: Socialdemokraterna i Håbo
Hemsida: https://socialdemokraternahabo.se
Bli medlem: https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem

 

facebook Twitter Email