Valprogram 2022 – Socialdemokraterna i Håbo

Håbo kommun ska vara en kommun att trivas i och vara stolt över!

Socialdemokraterna i Håbo vill höja förtroendet för Håbo kommun förbättra dialogen mellan våra företag, föreningar, medborgare, pensionärsråd, funktionsrättsråd, ungdomsråd och tillväxtråd att beslutade planuppdrag verkställs och att det tas fram detaljplaner se över alla konsulttjänster som kommunen idag använder att alla beslut som tas ska verkställas att Håbo kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare att Skeppsgården…

Läs mer
facebook Twitter Email