Valmanifest

Ett starkt samhälle kräver en välkomnande kyrka som står för solidaritet människor emellan. Det är när människor förs samman, istället för att splittras som vi kan skapa ett tryggare Sverige.

Den 19 september går vi till val Alla Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år kan då vara med och avgöra vilken väg kyrkan ska ta. Alla med rösträtt har tre val att göra, val till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. Här i Håbo har socialdemokraterna 15 personer på listan till kyrkofullmäktige i pastoratet. Vi socialdemokrater…

Läs mer
facebook Twitter Email