Jag vill önska Er alla en fantastisk skön sommar med mycket sol och bad

Kära vänner!

Jag vill önska Er alla en fantastisk skön sommar med mycket sol och bad. Vi har nu att summera fyra långa händelsefattiga år och jag kan konstatera att ”aldrig” i mitt politiska liv har det hänt så lite i vår kommun som under de här åren. Redan 2014 lade vi (S) in pengar i budget för att öppna upp kortidsboende i A huset, men det ströks. Nu har vi  fått igenom att kortids ska öppna med 6 platser. Vi har ännu inte fått till någon ersättningsplan för Björkvallen, fast det lade vi också pengar på i budget 2014 men det ströks av den tillträdda Alliansen. Stadspark i Gröna Dalen likaså, det har inte hänt något förrän att det nu är ute på samråd. Ta fram ny verksamhetsmark har vi kämpat för under de här fyra åren men mötts av ett hårt motstånd, trots att det har beslutats i KS. De bostäder som nu byggs är detaljplanerna framtagna under den förra mandatperioden under den här perioden har det inte tagits fram några nya. Vi har i både kommunstyrelsen och i fullmäktige tagit beslut som inte har verkställts och som vi i olika sammanhang påtalat för ledningen, men vi har talat för döva öron.Ombyggnaden av Futurum är ett ”Skräckexempel” på hur man inte får behandla ärenden. Helt plötsligt när fullmäktige ska bevilja medel till ombyggnaden och reparationen av Futurum, så återremitteras ärendet med motiveringen att det var undermåliga underlag och att skolan kanske skulle rivas. Detta beslut tas på fullmäktige trots att de ”styrande” äger dagordningen och har under resans gång kunnat begära in mer underlag. Först är det ordförandeberedning (enbart Alliansen) sedan är det en gemensam beredning och KSAU och KS och sedan KF, men inte förrän i KF upptäcker man att underlaget inte var ok. Bara påhitt, för när ärendet kommer upp på nästa KF så har det överhuvudtaget inte tillkommit något.Vi har i Svensk Näringslivs Ranking störtdykit i placeringar och vi ligger nu på plats 187 ned 71 placeringar, detta är skandal i kommunen. Som jämförelse så låg vi på plats 21 år 2006. Samma gäller SCB:s medborgarundersökningar, där sjunker vi också framför allt i förtroende och tillgänglighet. Detta är inte ok vi kan ta fram sak efter sak och jag måste erkänna att det under dessa fyra år varit en fullständig handlingsförlamning.Vi har dessvärre också en stor utmaning när det gäller våra medarbetare. Vi har aldrig någonsin haft så hög peronalrörlighet som nu, över 15%. Det är både ekonomiskt oförsvarbart men också en kompetensförlust som är svår att ersätta.Ja kära vänner, detta var kanske mycket klagomål men jag känner en sådan frustration över situationen i Håbo Kommun, Framtidskommunen med alla möjligheter till utveckling och framtidstro. Vårt fantastiska läge och vår miljö och vi har alla möjligheter att återigen bli en ”superkommun”. Vi har nu några veckors lugnare läge för att sedan ta oss an en spännande valrörelse. Jag önskar er av hela mitt hjärta en varm skön och en fantastisk sommar.På återseendeAgneta Hägglund

facebook Twitter Email