Håbos framtid börjar i skolan

Håbo kommun ligger högt när det gäller storleken på våra barngrupper. Barn måste få bli bekräftade och sedda och det blir man inte i allt för stor barngrupp. Förskolan måste prioriteras och vi måste tillsätta ökade resurser. Under våra besök i skolorna vittnar lärarna om de många administrativa sysslorna som de måste göra. Vi vill ha fler vuxna som kan avlasta lärarna så att de kan ägna sig åt det pedagogiska arbetet. Ju fler vuxna i klassrummet. Desto tryggare för barnen.

I

facebook Twitter Email