Håbo störtdyker i företagarrankning

Först av allt vill vi gratulera Enköpings kommun och Upplands Bro kommun för det goda resultatet i Svenskt näringslivsranking. Det som hittills har redovisats är de enkätsvar som företagarna lämnat, själva rankingplatsen kommer i september.

Vi kan bara beklaga det dåliga resultat som Håbo har fått i svar från kommunens företagare.. För fyra år sedan var företagsklimatet i Håbo klart över riksgenomsnittet och går vi ännu längre tillbaka så låg vi på 21 plats i rankingen. Tyvärr så har det därefter gradvis skett en långsam tillbakagång. De nu inkomna enkätsvaren visar att Håbo störtdyker till det troligtvis sämsta resultatet någonsin. Vi ligger nu vi långt under riksgenomsnittet.

Svenskt Näringsliv använder en skala från ett till sex där 4 eller högre är positivt och 3 eller lägre är negativt.

I svaren som företagarna lämnat så är det följande som har det sämsta betyget:

Kommunens information 2,8

Tjänstemännens attityder 2,8

Service till företagen 2,7

Dialog med kommunledningen 2,7

Upphandling 2,5

Detta måste vi ta på fullt allvar och vidta åtgärder. Vi vill alla att våra medborgare ska kunna få välja att arbeta på hemmaplan och för att kunna göra det så måste vi satsa på våra företag. För det första ska vi ta hand om de företag vi idag har (de är de bästa ambassadörerna) och sedan göra allt vi kan för att locka hit fler företagare. Detta kan vi inte bara säga i ord och text utan vi måste också visa i handling att det är det här vi verkligen vill.

Vi begärde att få upp rankingen som en punkt på Kommunstyrelsens sammanträde den 29/5 för att så snart som möjligt komma igång med att analysera resultatet samt ta tag i och se till att det blir en förbättring. Denna fråga är allt för viktig för att nonchaleras bort. Nu gäller det att på alla fronter arbeta framåt för att Håbo Kommun ska tillhöra ”top 20 ”i Svenskt Näringslivs Ranking.

Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen

Agneta Hägglund, Werner Schubert, Fredrik Anderstedt, Eva Staake, Lars-Göran Bromander

facebook Twitter Email